Gelişim Değerlendirmesi ve Takibi

Gelişim, çocuğun hareket etmeyi, anlamayı, düşünmeyi, başkalarıyla ilişki kurmayı, hissetmeyi ve kendini ifade etmeyi öğrendiği, hep ileriye doğru giden bir süreçtir. Gelişim, ana rahminde başlar, süreklidir ve hayat boyu devam eder. Çocuklar yürümeyi, konuşmayı zamanla öğreniyor olsa da her çocuğun gelişimi birbirinden farklıdır. Önemli olan, çocukların zaman içerisinde farklı gelişim alanlarında gelişim göstermesidir. Gelişim, farklı gelişim alanlarında ilerlemeyi kapsar. Çocuk gelişimi fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanların birlikte gelişmesiyle meydana gelir ve bu gelişim alanları birbirini etkiler.

Çocuğun fiziksel gelişimi, sadece fiziksel olarak büyümesi değil, el, kol, bacak gibi büyük motor becerilerin el parmakları gibi küçük motor becerilerin de gelişmesidir. Bu becerilerin gelişmesiyle çocuklar emeklerler, yürürler ve koşarlar; çatal, kaşık tutabilir ve kalem tutup resim çizebilirler.

Çocuğun zihinsel gelişimi, çocuğun çevresini algılaması, hatırlaması, yeni kelimeler, kavramlar öğrenme, akıl yürütebilme ve problem çözme becerilerinin gelişmesidir. Bu becerilerin gelişmesiyle çocuklar tanıdıkları kişilere tepki vermeye, etrafındaki nesneleri keşfetmeye ve basit komutları alıp gerçekleştirebilirler.

Çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi, çocuğun kendinin ve başkalarının duygularını fark etme, empati kurabilme, arkadaşlık kurabilme, sürdürebilme ve kurallara uyma becerilerinin gelişmesidir. Bu becerilerin gelişmesiyle çocuklar olumlu davranışlar geliştirir ve çevreleriyle olumlu, sağlıklı ilişkiler geliştirirler. 

Çocuğun bu gelişim alanları çevresiyle olan etkileşimiyle mümkündür. Bu etkileşimin yeterli olması gelişimin ilerlemesini sağlayacağı gibi, yetersiz olması ise gelişimin gerilemesine neden olabilmektedir.

Kidzi Gelişim Değerlendirmesi ve Takibi Hizmeti Nasıl Yürütülür?

Kidzi, Gelişim Değerlendirmesi hizmetiyle, çocuğunuzun bir uzman tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Bu kapsamda bebeklerin ve çocukların gelişimini değerlendirmede güvenilir bir araç olarak sıklıkla kullanılan Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) uygulanır. Ebeveyn olarak sizden alınan bilgiler doğrultusunda çocuğunuz zihinsel, motor, sosyal ve öz bakım becerileri açısından değerlendirilir. Uygulanan envantere ek olarak, ebeveyn görüşmesi ile çocuğunuzun gelişim öyküsü alınır ve çocuk gözlemi gerçekleştirilir. Yapılan değerlendirmeler çocuğunuzun ne ölçüde yaşına uygun gelişim gösterdiğini, çocuğunuzun ve ailenizin güçlü olduğu ve desteklenmesi gereken yönlerini belirler. Görüşme sonrasında Kidzi uzman psikologları tarafından çocuğunuzun gelişim alanlarına dair bilgilendirme ve gelişimi destekleyici önerileri içeren detaylı rapor hazırlanır ve e-posta aracılığıyla size iletilir.

Gelişim değerlendirmesi sürecinde uygulanan Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) ile çocuğunuzun genel gelişimi hakkında bilgi sahibi olunur. Buna ek olarak, istek ve çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre gelişim alanlarını detaylı değerlendirmek için (okul olgunluğu, görsel algı, dikkat, kelime bilgisi vb.) çeşitli envanterler kullanılabilir.

Gelişim Değerlendirmesinin Amacı Nedir? Gelişim Takibi Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Gelişimsel gerilik ve sapmaların erken aşamada belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, normal ve sağlıklı gelişimin desteklenmesi için çocuğunuzun belirli aralıklarla gelişimsel açıdan değerlendirilmesi gerekir. Gelişimsel değerlendirme görüşmelerinin ideal olarak 3 ayda bir, en geç ise 6 ayda bir tekrarlanması önemlidir. İlk değerlendirme sonucuna göre görüşme aralıkları sıklaştırılabilir. Gelişimsel değerlendirme ve gelişim takibi ile çocuğunuzun sağlıklı gelişimini destekleyebilir, olası gelişimsel gecikmeleri erken dönemde tespit edebilir ve bu doğrultuda önleyici çalışmalara başlayabilirsiniz.

Gelişim Değerlendirmesinde Hangi Testler Uygulanır?

Kidzi’de istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda gelişimsel değerlendirme sürecinde kullandığımız çocuk değerlendirme testleri şunlardır;

  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
  • Erken Gelişim Evreleri Envanteri (Ages & Stages)
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
  • Gesell Gelişim Figürleri Testi
  • Kent EGY Testi
  • Frankfurter Dikkat/ Konsantrasyon Testi
  • Peabody Resim Kelime Testi
  • Goodenough- Harris Bir İnsan Çiz Testi