Pelda Çoko Şehir

Pelda Çoko Şehir

Uzman Gelişim Psikoloğu

Unvan: Uzman Gelişim Psikoloğu

Eğitim: Boğaziçi Üniversitesi – Psikoloji (Lisans)

              Özyeğin Üniversitesi – Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (Tezli Yüksek Lisans)

Verdiği Hizmetler: Çocuk Gelişimi Değerlendirme ve Takibi, Ebeveyn Danışmanlığı

Çalışma Alanları: Olumlu Ebeveynlik, Anne Çocuk Bağlanması, Ergenlerde Akran İlişkileri ve  Yönetimi, Çocukluk Dönemi Duygusal ve Davranışsal Problemler

Pelda Çoko Şehir, 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Stajını Almanya’da Christian Albrecht Üniversitesinde araştırma asistanı olarak yaptı. Lisans eğitimi boyunca Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev aldı.

Yüksek lisans eğitimini tam burslu olarak başladığı Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi programında “Kültürün, Ebeveyne ve Akrana Bağlanmanın ve Ebeveyn Akran Yönetimi Uygulamalarının Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Niteliğine Etkisi ” başlıklı tezi ile 2020 yılında tamamladı. TÜBİTAK tarafından 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ile desteklendi.

Yüksek lisans eğitimi boyunca ders ve araştırma asistanı olarak çalıştı. Eğitimi boyunca, okullarda ebeveynlere bağlanma, aile içi iletişim, oyunun zihinsel gelişimde önemi, akran zorbalığı, çocukların sosyal becerileri gibi konularda  seminerler verdi.

Şanlıurfa’da 1 yıl boyunca UNICEF tarafından fonlanan bir projede psikolog olarak çalıştı. Çocukların ve kadınların psikolojik dayanıklılığını arttırmaya yönelik danışmanlık hizmeti sundu. Çocukların gelişimini ve ailelerin ebeveynlik becerilerini destekleyici birebir ve grup çalışmaları yürüttü.   

Avustralya Queensland Üniversitesi’nde geliştirilen uluslararası düzeyde başarısı kabul edilmiş, dünyadaki en etkili ve kanıta dayalı annebaba eğitim sistemi olan Triple P– Olumlu Annebabalık Programı uygulayıcısıdır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.