Ebeveyn Eğitimleri

Tuning in to Kids - Çocukları Dikkate Almak Programı

Tuning in to Kids duygu koçluğuna yönelik bir ebeveyn eğitim programıdır. Ebeveynlere çocuklarının duygularına rehberlik etmeleri için gerekli becerileri öğretmeyi, çocukların duygusal zekalarını geliştirmeyi, davranışsal ve duygusal problemlerini azaltmayı amaçlar. 3-12 yaş arası çocuğu olan ebeveynlerin katılımına açıktır.

Triple P - Olumlu Annebabalık Programı

Triple P – Olumlu Annebabalık Programı, annebabalar için kanıta dayalı bir eğitim ve destek sistemidir. Ebeveynlere çocuklarının sosyal, duygusal ve davranışsal problemlerini yönetme konusunda ihtiyaç duydukları beceri ve özgüveni kazandırmayı amaçlar. 2-12 yaş arası çocuğu olan annebabaların katılımına açıktır.

Seminerler

Kidzi’de bakım verenlerin ebeveynlik, çocuk gelişimi ve psikolojisine dair kaygılarını azaltmak, bilgi ve becerilerini artırmak için seminerler düzenlenir. Uzman gelişim psikologları tarafından düzenlenen seminerler ile psikoloji ve çocuk gelişimi alanlarındaki güncel, bilimsel bilgiler ve ailelerin kendi ihtiyaçlarına göre hayatlarına uyarlayabileceği öneriler paylaşılır.