Triple P – Olumlu Annebabalık Programı

Triple P – Olumlu Annebabalık Programı, annebabalar ve çocukların bakımından sorumlu kişiler için kanıta dayalı bir eğitim ve destek sistemidir. Triple P’nin amacı annebabalara, çocuklarının sosyal, duygusal ve davranışsal problemlerini yönetme konusunda ihtiyaç duydukları beceri ve özgüveni, onları sürece dahil ederek, cesaretlendirerek ve güçlendirerek kazandırmaktır.

Avustralya’da Queensland Üniversitesi’nde Prof. Matt Sanders ve arkadaşları tarafından geliştirilen Triple P programları, 35 yılı aşkın bir süredir 20’den fazla dile çevrilmiş, 25’ten fazla ülkede uygulanmış ve 4 milyondan fazla çocuğun ailesine ulaşmıştır.

Triple P, uluslararası düzeyde başarısı kabul edilmiş dünyadaki en etkili ve kanıta dayalı annebaba eğitim sistemlerinden biridir. Triple P’nin farklı kültürlerde, sosyo-ekonomik gruplarda ve aile yapılarındaki başarısı 375 akademik ve araştırma kuruluşu ve 30 ülkeden araştırmacılar tarafından yayınlanan 830’dan fazla makale ile kanıtlanmıştır. Triple P sisteminin Türkiye’deki etkililiği ve başarısı Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen değerlendirme çalışması ile kanıtlanmıştır.

Triple P programları aileler ile uygulandığında aşağıdaki sonuçların elde edilmesini sağlar:

Triple P Olumlu Annebabalık Programı çocuklarının davranış problemleri konusunda endişeleri olan ve onların gelişimini desteklemek isteyen annebabalara yardımcı olmayı hedeflemektedir. Triple P Olumlu Annebabalık Programı  2-12 yaş arası çocuğu olan annebabaların değişik türde ve yoğunlukta bilgi, tavsiye ve profesyonel destek hizmetlerine duydukları ihtiyaca uygun olacak şekilde çok düzeyli bir uygulama modeli sunmaktadır. Triple P en fazla 12 annebaba ile düzenlenir; her biri 2 saatlik 5 oturum ve 15-30 dakikalık 3 telefon görüşmesi olmak üzere 8 oturumdan oluşur. 

Ön Kayıt Formu

Kurumsal İşbirlikleri

Bilimsel çalışmalar;

Kurumlarda çalışan bireylerin çocukları ile kurdukları sağlıklı ilişkilerin ve olumlu aile yaşantılarına sahip olmasının işlerindeki başarı ve motivasyonlarını da önemli ölçüde artırdığını göstermektedir.

Kurumda çalışan ebeveynlere yönelik sunduğumuz destek programı ile çalışanlar iş ve aile dengesini daha iyi şekilde kurmakta, iş yerinde ve aile hayatlarında sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmektedir.

Kurumsal işbirlikleri için bizimle info@kidzi.co adresinden iletişime geçebilirsiniz.